Vilka typer av fasadrenoveringar finns det?

Fasadrenovering

Med jämna mellanrum kommer din fastighet eller villa behöva en fasadrenovering för att både se fin ut och skydda huskroppen. Puts, trä eller tegel spelar ingen roll – inom ett visst intervall är det dags att se över.

  • Slipning och målning av träfasad
  • Murningsarbeten
  • Putsning

     

    Vi gör ett första besök utan kostnad för att kunna ge en realistisk uppskattning av tidsåtgång och pris.