General Data Protection Regulation

Integritetspolicy

Thomas Trade är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Vi har och har alltid haft ambitionen att hantera personuppgifter på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. Vi vänder oss både till företag och privatpersoner.

Ditt godkännande

När du skicka en förfrågan till oss accepterar du vår behandling av dina personuppgifter enligt denna Integritetspolicy. Du godkänner även att vi använder elektroniska kommunikationsmedel för att skicka information till dig. Det är frivilligt för dig att lämna personuppgifter till oss, men det är samtidigt nödvändigt för att vi ska kunna behandla dina önskemål och för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig.

Vad vi använder dina personuppgifter till?

Dina personuppgifter behövs för att Thomas Trade ska kunna erbjuda dig som kund hantverkstjänster, inklusive hantering av skattereduktion, fakturering och utskick av offert.

Vad gör vi med dina personuppgifter?

De personuppgifter som vi sparar är; namn, adress, telefonnummer, personnummer, fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer, mailadress. vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.

Vilka uppgifter behandlar vi?

Ditt hela namn, e-post, telefon, adress(er) samt andra kontaktuppgifter du lämnar till oss i samband med vår kommunikation och som behövs för uppdraget. Om vi tar en kreditupplysning på dig ska vi först meddela dig att så kommer att ske.

I de fall du beställer en tjänst som lyder under begreppet skattereduktion, är du skyldig att lämna uppgifter om namn, adress, personnummer, lägenhetsnummer, fastighetsbeteckning samt bostadsrättsföreningens organisationsnummer.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Av tekniska och praktiska skäl är nödvändiga uppgifter som krävs för uppdraget åtkomliga för våra anställda, konsulter och leverantörer som behöver behandla dina uppgifter. I förekommande fall är de personuppgiftsbiträden till oss, endast de som behöver tillgång till dina personuppgifter får det inklusive Skatteverket i samband med ansökan om skattereduktion i ditt namn.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Om uppgifterna är del av räkenskapsinformation sparas de enligt bokföringslagen i minst sju (7) år. Uppgifter som inte är räkenskapsmaterial raderas normalt efter 3 år. Vi behöver spara dina uppgifter i upp till 3 år efter avslutat arbete. Enligt konsumenttjänstlagen har du som kund en reklamationstid på 3 år från avslutat arbete.

Utdrag och radering av personuppgifter

Du har när som helst rätt att begära att få ut de personuppgifter vi har om dig, samt begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. I de fall du lämnat samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter, har du rätt att när som helst återta detta samtycke. Du har rätt att vända dig till Datainspektionen, som är tillsynsmyndigheten när det gäller personuppgifter, om du vill klaga på vår hantering av dina personuppgifter.