Våra priser

Priser

Pris kan ges för hela arbetet eller löpande per timme efter överenskommelse.

350 kr per timme för enklare invändigt och utvändigt måleri samt underhåll, 650 kr per timme för mer kvalificerade uppdrag. Priser anges per hantverkare, inklusive moms och innan ROT-avdrag. Obs! Du måste uppfylla Skatteverkets kriterier för ROT-avdrag. Om du önskar så går det bra att i förväg komma överens om ett fast pris för hela uppdraget, vi gör gärna en offert efter ett besök.

Minsta debitering är en timme

Vid timdebitering utgår en kostnad för servicebil på 350 kr per dag, lägsta möjliga kostnad blir alltså 350 kr + 350 kr = 700 kr. inklusive moms.

Övrig prisinformation

Betalning kan ske via faktura (se våra faktureringsvillkor) eller vid uppdragets utförande. När vi mottagit ditt meddelande kontaktar vi dig för lämplig överenskommelse. Avbokning bör ske senast 48 timmar före det bokade uppdragets start, i annat fall kan du komma att debiteras för de planerade dagarnas arbetskostnad ändå.

Vid installation av kök, renoveringar eller andra större projekt görs ett första besök utan kostnad för att kunna ge en realistisk uppskattning av tidsåtgång och pris. Du förbinder dig inte till någonting vid detta besök. Utanför Stockholmsområdet tillkommer en milersättning om 100 kr per mil räknat från tullarna (bland annat drivmedel, hantverkarens tid och tullavgifter ingår i milersättningen), ingen milersättning tas inom tullarna.

Betalningsmodeller: Faktura, Banköverföring, Swish eller kontant (jämna pengar).